Ga direct naar:

Lezing 17 mei: De Peutinger Kaart en wegen naar de gouden helm in de Peel.

vrijdag 20 april 2018 12:29

Op donderdag 17 mei vindt er om 20.00 uur een lezing plaats door de werkgroep Peelhelm in het Streekmuseum in Helden met als thema : De Peutinger kaart en Romeinse wegen en vondsten in de Peel .

In de lezing  wordt door Ad Maas uit Leende,  lid van de werkgroep Peelhelm Brabant – Limburg, de gebruikelijke informatie over de historie van de Peutinger kaart als een Romeinse reisgids belicht. Vervolgens wordt ingegaan op nieuwe inzichten en controverses in verband met de identiteit en functie van de kaart en op de datering. Publicist Maas plaatst zijn visie tegen de achtergrond van de wijze waarop men in de oudheid en prehistorie de aardrijkskunde ofwel de aard – bereiskunde beoefende en gaat in op de veronderstelde geografie in de Vroege Middeleeuwen. Daarbij komt de vraag aan de orde wat er zit tussen het “origineel “ van de  Romeinse wereldkaart uit de vierde of vijfde eeuw en de “ kopie “uit de dertiende eeuw.

  

De Peel lag niet ver van de Romeinse rijkswegen naar Nijmegen ( Via Mosae) en naar Xanten. Blerick is een belangrijke legerplaats geweest. De Romeinen maakten natuurlijk ook gebruik van secundaire wegen en inheemse wegen en paden, zoals mogelijkerwijs een weg van “Mijl op Zeven “.  In het werk van o.m. Willy Knippenberg, Ton Spamer en Maarten Dolmans is daar meer over te vinden.  Hierbij wordt in de lezing een brug geslagen naar de oudheidkundige Zinkske-vondsten in de Peel. Ook is een interessante vraag welke rol Constantijn de Grote gespeeld kan hebben in het tot stand brengen van een kaart van de toenmalige wereld waarin Rome prominent centraal wordt gesteld. De depositie-interpretatie die door wetenschappers tot nu toe wordt gevolgd bij de Peelvondsten lijkt niet meer houdbaar.  Naar aanleiding van de bevindingen en verzamelde gegevens heeft de werkgroep Peelhelm een website gemaakt en een concept Reader opgesteld die nog nader wordt uitgewerkt. Hierin worden een aantal verrassende nieuwe zaken en interpretaties naar voren gebracht,  die de werkgroep in de presentatie op 17  mei aan het publiek en deskundigen wil voorleggen.

Ontvangst in het museum vanaf 19.30 uur.

De ontvangst van belangstellenden is vanaf 19.30 uur in het museum waar men vooraf aan de lezing een bezoek kan brengen aan de tentoonstelling Peel en Maas in oude kaarten met de Peutinger kaart en informatie over de Via Mosae en romeinse wegen. Verder aan  de romeinenkamer met de uitrusting van een Romeins officier,  een handgemaakte replica van de gouden helm, een  replica van de zilveren sierschijf en  vondsten van een romeinse nederzetting met het originele bronzen marsbeeldje. De entree voor bezoek aan het museum en de lezing is gratis.

De werkgroep Peelhelm.

De werkgroep Peelhelm, bestaande uit 10 leden uit Noord-Brabant en Noord-Limburg, houdt zich bezig met de Romeinse vondsten in de Peelregio en in het bijzonder met de vondst geschiedenis en de achtergrond van de vergulde zilveren helm, gevonden in juni 1910 door een ploeg turfstekers in een turfput bij Helenaveen. De werkgroep wil vanuit verzamelde gegevens en haar bevindingen o.a. aantonen dat de vondst van de Peelhelm anders begrepen kan worden dan de wetenschappelijke interpretatie van de depositietheorie van een godenoffer.

« Terug

Snelkoppelingen