Ga direct naar:

Boek 'Peel en Maas, Neer in de Middeleeuwen

zondag 01 november 2015 08:55

De werkgroep educatie van het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas heeft een unieke uitgave over Peel en Maas, Neer en de Middeleeuwen uitgebracht met als subtitel ‘op zoek naar Peel en Maas in de Middeleeuwen met dorpen, monniken, heren, boeren en hun werk.

De werkgroep educatie van het streekmuseum 't Land van Peel en Maas wil de geschiedenis van de gemeente Peel en Maas en directe omgeving zichtbaar en tastbaar maken voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. De werkgroep heeft gezocht naar nog aanwezige restanten die door leerlingen bezocht en bestudeerd kunnen worden. Na vijfhonderd jaar zijn die restanten niet meer zoals ze eens waren, maar de bewaarde en bestelde overblijfselen geven samen wel een beeld van de tijd voor 1500. Tijdens die zoektocht bood Henk Willems aan een verbindende tekst te schrijven, zodat er een samenhang ontstaat van wat er in de kernen van Peel en Maas aan de Middeleeuwen doet herinneren. 

Met dit boekwerk kunnen drie doelstellingen worden nagestreefd:

  1. de inhoud kan worden gebruikt in het geschiedenisonderwijs in groep 6 van de basisscholen. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van de films van de Canon van Peel en Maas van Peter Joosten;
  2. het boekwerk levert mogelijkheden voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs om een heemkundestudie te maken van een of meer van de besproken onderwerpen. Een bezoek aan een gebouw of object behoort daarbij natuurlijk tot de mogelijkheden. Ook zijn speciale opdrachten toegevoegd die door de leerlingen kunnen worden uitgevoerd;
  3. tenslotte biedt het boekje als geheel veel inwoners van Peel en Maas en van Neer ongetwijfeld een brok onbekende interessante informatie over onze gemeente. 

Het onderwerp Middeleeuwen in Peel en Maas komt ook uitvoerig in het museum in permanente opstelling terug.

De inhoud van deze uitgave kunt u ook inzien via onderstaande pdf's:

hoofdstuk 1 Peel en Maas 500-1500, de Middeleeuwen
hoofdstuk 2.1 Sint Willibrordusput
hoofdstuk 2.2 Kasteel De Keverberg
hoofdstuk 2.3 De boeren en boerderijen in de Middeleeuwen

hoofdstuk 2.4 De Landweer
hoofdstuk 2.5 Water- en windmolens in Peel en Maas
hoofdstuk 2.6 Een groots klooster, Keyserbosch in Neer
hoofdstuk 2.7 Onder de klokkenslag in Maasbree en Helden
hoofdstuk 2.8  Schepenen en een schepenbankruis in Neer
hoofdstuk 2.9 Ceuren ende Breucken
hoofdstuk 2.10 Bijzondere beelden in onze dorpen

« Terug

Snelkoppelingen